Avaleht    |    Dokumendid     |    Inimesed     |    Ajalugu    |    Galerii   |   Lingid    
,    

Tunniplaanid

Koolitoit

Konsultatsioonide ajad

Kooli astumine

Tööplaan

Üritused

   
 

Tunnistuse duplikaadi taotlemine

Kadunud/hävinud põhikooli või gümnaasiumi tunnistuse/hinnetelehe asemele duplikaadi taotlemiseks tuleb isiklikult tulla kooli katseleisse, ning esitada vastavasisuline avaldus. Kaasa tuleb tingimata võtta ka isikuttõendav dokument.
Kuni 15.06.2010 aktsepteerime ka digitaalselt allkirjastatud ning e-maili teel esitatud avaldusi. Sellisel juhul tuleb enne meile avalduse saatmist kindlasti tasuda riigilõiv.

Duplikaadi avalduse esitamisel tuleb koolile hüvitada Ametlike Teadaannete kuulutuse riigilõiv 100.- krooni!
Riigilõivu saab tasuda Võru Vene Põhikooli arvele SEB 10220012334013
Makse selgitusse märkida "riigilõiv duplikaadi väljastamine". Kui riigilõiv tasutakse kellegi teise kontolt, peab selgituses kindlasti märkima ka duplikaadi taotleja nime.

Lõputunnistuse duplikaat väljastatakse niipea kui võimalik. Vastavalt seadusele võib selleks aga kuluda 1-2 nädalat. Dokumendi duplikaadi saab pärast vastava teate saamist isiklikult kätte kooli kantseleist. Posti teel kool dokumentide duplikaate ei väljasta!

Pärast kooli sulgemist 01.07.2010 saab taotlusi duplikaadi väljastamiseks esitada Võru linnavalitsusele!

 

Õpilastele

Referaadi vormistamise nõuded
pdf

 

Kooli dokumendid

Võru Vene Gümnaasiumi arengukava
Kooli kodukord

 

Viited Võru linnavalitsuse dokumentidele

Võru Vene Gümnaasiumi põhimäärus

Võru Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

 

siit saate pdf dokumentide jaoks vajaliku lugeja.