Avaleht    |    Dokumendid     |    Inimesed     |    Ajalugu    |    Galerii   |   Lingid    
,    

Tunniplaanid

Koolitoit

Konsultatsioonide ajad

Kooli astumine

Tööplaan

Üritused

   
  Kooli ajaloo kogumine oli keeruline ülesanne. Mõned arvulised andmed võeti “Kooli kroonikast” , aga peamiselt kooliarhiividest ning maakonna haridusosakonnast. Ajalugu aitasid taastada ka kooli endised ja praegused õpilased.

 

Hetkel töötavad Võrus Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Võru Vene Põhikool, Kesklinna Gümnaasium, Võru 1. Põhikool ja Võru Järve Kool.

 

1880 aastal organiseeriti Võru linnas Aleksandri kooli kõrval õpetajate abiks komitee, mis 1889 aastal korraldas õpetajatele kursused, seoses koolide üleminekuga venekeelsele õppesüsteemile.

Enne 1880 aasta reformi valitses koolides saksa keel, 1885 aastast algas russifitseerimine, s.t õppekeeleks sai vene keel. Nii jätkus kuni 1905. aastani. Alates 1905-1907 aastatest tekivad eestikeelse õppega koolid.

Võrus oli selline kool esmakordselt avatud 1810 aastal. See oli nii poistele kui tüdrukutele mõeldud põhikool, mis töötas kuni 1869 aastani.

Esimene kool, kus aga venelased said õppida oma emekeeles, oli avatud 1885 aastal, see oli kirikukool tüdrukute jaoks. Kool oli väike, ainult viisteist 10. aastast ja vanemat õpilast, nooremad lapsed olid n.ö. koduõppel.

1919. aastal (Eesti Vabariigi ajal) hakkas tööle venekeelse õppega erakool ehk algkool. Tema tarbeks oli ostetud hoone aadressil Jüri 39.

jüri 39 esimese venekeelse kooli hoone

Jüri 39, esimese venekeelse kooli hoone

 

1919/1920 õppeaasta: 83 õpilast, õpetajaid 8

1920/1921 õppeaasta: 101 õpilast, õpetajaid 12

31 detsember 1920 aasta: 100 õpilast, nendest 23 venelast, ülejäänud soomlased, lätlased, juudid.

1923 aastal kool teadmata põhjusel suleti.

 

1 oktoober 1945 aastal on praeguse vene kooli sünnipäev.

Osaline põhikool seadis end sisse kahekorruselises puust hoones kus oli 7 klassiruumi. Esimene kooli direktor oli Võskub N.I Esimene kooli õppealajuhataja oli Tops E.L. Õpilasi kogunes 131.

Tops E.L mälestustest:

“Raske oli tööd tühja koha pealt alustada. Meile eraldati 7 klassiruumi, aga klasse oli 5. Üks klassiruumidest oli õpetajate toa all kust kappidega eraldati nurk - see oli siis direktori ja õppealajuhataja kabinet. Elati sõbralikult. Suured raskused olid õpikute, vihikute ja söögiga, kuid inimesed olid siis sõbralikumad ning aitasid teineteist.”

1954. aasta juunis toimus keskkooli esimene lõpuaktus. Lõpetajaid oli 17. Klassijuhataja oli A.R.Nizo

A. R. Nizo mälestustest:

“Koolis oli palju ülekasvanuid õpilasi, kellelt sõda lapsepõlve ära võttis. Halvasti riides, näljas, kuid paljudel oli suur soov õppida. Keskkoolis õppised need, kes tahtsid pärast oma õpinguid jätkata. 17 lõpetajatest 12 said kõrghariduse.”

L. A. Kuke mälestustest (õppis koolis 1950-1953 aastatel, 5-7 klassis, seejärel töötas meie koolis):

“Meelelahutusi oli tollel ajal vähe: Võrus oli üks väike kinosaal, kuid meil ei olnud alati raha, et kinno minna, televiisoreid polnud, kuid kõik elasid lõbusalt: tegelesime spordiga, käisime matkamas. Koolis toimus palju võistlusi: luule, laulude, kunstivõistlusi. Lugesime palju, kuid raamatukogu oli koolis vaene- mahtus kahte kappi ära, vahetasime üks teisega raamatuid.”

 

Tabel, õpilaste arvu muutumine 20 aasta lõikes

õppeaasta

klassikomplekte

õpilasi

1.

1945/46

5

131

2.

1946/47

5

109

3.

1947/48

andmed puuduvad

4.

1948/49

7

200

5.

1949/50

13

379

6.

1950/51

11

351

7.

1951/52

12

34

8.

1952/53

12

345

9.

1953/54

15

437

10.

1954/55

17

476

11.

1955/56

16

461

12.

1956/57

16

449

13.

1957/58

17

469

14.

1958/59

17

495

15.

1959/60

18

508

16.

1960/61

17

471

17.

1961/62

17

480

18.

1962/63

19

506

19.

1963/64

19

510

20.

1964/65

20

525

Järgmised 10a.(1965-1975a.) töötas koolis pidevalt 20 klassikomplekti. Erandiks on 1972 –1973 õ.a. 21 klassikomplektiga ja kõige suurema õpilaste arvuga – 607. Õnnetuseks täpseid andmeid kooli õpilaste arvust teistel perioodidel pole.

Kooli eelviimane hoone Vabaduse 12

Kogu kooli ajaloo jooksul vahetati mitte ainult oma asukohta vaid ka nime:

1945-1948a. – mittetäelik keskkool

1948-1951a. – seitsmeklassiline kool

Esimesest augustist 1951 aasta – 2. põhikool

1998 aastast – Võru Vene Gümnaasium

2009 aastast - Võru Vene Põhikool

Praeguseks on Võru Vene Põhikool ainuke venekeelse õppega kool kahe maakonna peale (Võru ja Põlva).

 

Aastatega on koolil kogunenud traditsioone, mida me hoolikalt hoida üritame.

Üks kooli traditsioonidest, millel on sügavad juured (mitte vähem kui 20 aastat) on jõuluetendus gümnaasiumile. Kava teevad lõpuklassi õpilased. Iga lõpetaja üritab olla originaalne ning suhtub asjasse suure vastutusega.

Siiani elab ka teine ammune traditsioon – vilistlaste kokkutulek veebruari esimesel laupäeval.

Ebatavaliselt möödub koolis vene vastlapäev. Ürituste hulka kuuluvad igasugused huvitavad mängud. Lõpus põletatakse hernehirmutist, mis tähendab, et talvel on aeg ära minna, on kevade aeg.

Kogu oma 50-ne aastase ajaloo jooksul Võru 2. Keskkool väga palju huvitavaid üritusi. Seda tõendavad paljud fotod ning viimasel ajal on olnud olemas ka võimalus ühte teist videole salvestada.

 

Kuna õpilasi on väheks jäänud, läheneb lõpule ka kooli ajaloo kirjutamine. Alates 2009 aasta septembrist lõpetatati gümnaasiumihariduse andmine ning koolist sai põhikool. Kooli ajalugu lõpeb 2010a juunis kui lõpetab viimane lend 9.klassi õpilasi ning kool sulgeb oma uksed seekord juba lõplikult.